Kajaka ekpluatācijas instrukcija un garantijas nosacījumi


ĪSTERMIŅA UZGLABĀŠANA

Noteikti pēc lietošanas iztukšojiet ūdeni no kajaka un noskalojiet to!
Kajaku var īslaicīgi glabāt uz sāniem un vertikālā stāvoklī. Uzglabāšana šajās pozīcijās ilgāku laika periodu var izraisīt kajaka korpusa deformāciju.

ILGSTOŠA UZGLABĀŠANA

Papildus visa ūdens iztukšošanai no kajaka korpusa, kajaks būtu janomazgā izmantojot saldūdeni, it īpaši, ja kajaks ticis lietots sālsūdenī. Ja iespējams, kajaks jāuzglabā iekštelpās, prom no tiešiem saules stariem. UV starojuma iedarbība var saīsināt jebkura kajaka ekpluatācijas laiku un pasliktināt tā apdari. Kajaku var glabāt iekarinātu uz sāniem stropēs vai virvēs tās stiprinot kajaka vidusdaļā (kā parādīts attēlā). Noteikti neatstājiet stropes vai virves cieši nospriegotas ap korpusu uz ilgāku laiku, jo tas var izraisīt korpusa deformāciju.

TĪRĪŠANA

Parasti ātra izskalošana ar saldūdeni ir viss, kas nepieciešams, lai kajaku saglabātu tīru un labā kārtībā. Skalošana ar ūdeni ir ļoti svarīga pēc kajaka lietošanas sālsūdenī, it īpaši, ja Jūsu kajaks ir aprīkots ar stūres sistēmu. Noteikti rūpīgi noskalojiet stūri, stūres kabeļus un stūres pedāļus izmanotojot saldūdeni, lai noņemtu sāls paliekas. Lai saglabātu sava kajaka krāsojuma spilgtumu un samazinātu ilgtermiņa degradāciju, ko izraisa UV starojums, izmantojiet speciālu UV starojuma aizsarglīdzekli.

BRĪDINĀJUMS:

Izvairieties no kajaka vilkšanas pa zemi, lai pagarinātu tā ekpluatācijas laiku un saglabātu kajaka izskatu un veiktspēju! Pareizs veids, kā pārvietot kajaku pa sauszemi ir to divatā nest aiz speciāliem šim mērķim paredzētiem rokturiem. Nekariniet kajaku virvēs stiprinot tās pie kajaka galiem – tas ar laiku var izraisīt korpusa deformāciju.


 • Ikviens, kas lieto kajaku var tikt pakļauts nopietniem ievainojumiem vai pat nāvei.

 • Pirms kajaka lietošanas būtu vēlama instruktāža sertificētas personas uzraudzībā.

 • Pirms lietojat kajaku, lūgums saprast un apzinaties savus spēkus un spējas.

 • Kajaki paredzēti tikai atpūtas braucieniem, nav paredzēts profesionālam sportam.

 • Uz kajaka nav paredzēts braukt stāvus, kā arī veikt nobraucienus.

 • Nekad nelietojiet kajaku vētrā vai sliktos laika apstakļos.

 • Kajaku nav paredzets lietot dzīvības glābšanai.

 • Esot uz kajaka vienmēr lietojiet sertificētu glābšanas vesti.

 • Neļaujiet kajaku lietot bērniem bez pieaugušo klātbūtnes un atļaujas.

 • Nelietot kajaku vietās, kur var būt bīstamas un nekontrolējamas ūdens straumes, kas var apdraudēt kajaka kontroli un braukšanas virziena noturēšanu.

 • Nekad nelietojiet alkoholu vai citas apreibinošas vielas pirms braukšanas ar kajaku, kā arī braukšanas laikā.

 • Nekad nelietojiet kajaku aukstā ūdenī, tas var izraisīt hipotermiju.


WINNER garantē kajaka atbilstību kvalitātes standartiem. Garantija lietotājam 2 gadi. Nomas vajadzībām un lietošanai komercionālos nolūkos – 1 gads. Nav pieļaujams izmantot sportam, jo tādā gadījumā garantija zūd. Garantija attiecas tikai uz kajaka korpusu, kajaka aksesuārus garantija nesedz! Šī garantija attiecas tikai uz sākotnējo īpašnieku, kurš pirkumu veicis pie ražotāja vai pilnvarotā izplatītāja un tā nav nododama.

WINNER patur tiesības noteikt vai garantijas pieprasījums iekļaujās garantijas nosacījumos. 
Lietošanas pazīmes, kosmētiska nolietošanās (plankumi, izbalēšana) kā arī bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas,
pārveidošanas, nolaidīgas apiešanās vai transportēšanas rezultātā nav uzskatāmi par ražošanas defektiem
un tos garantija nesedz. Jūsu sākotnējais rēķins vai čeks ir Jūsu pirkuma apliecinājums.

GARANTIJA NEATTIECAS:
• kajaka normālu nolietošanās un novecošanās procesu pareizas ekspluatācijas ietvaros,
• bojājumiem, kuri radušies kajaku ekpluatējot ekstrēmos laika un vides apstākļos,
• bojājumiem, kuri kajakam radušies negadījumu, nevērības un izmantošanas tam neparedzētiem mērķiem, rezultātā,
• kajakiem, kuri vilkti aiz motorlaivām un/vai buru laivām,
• kajakiem, kuri ir izmantoti jebkuriem mērķiem, izņemot tos, kurus paredzējis ražotājs,
• kajakiem, kuri ir pārbūvēti un/vai, kuru izmēri vai strukturālās īpašības tikušas mainītas,
• kajakiem, kuri tikuši izmantoti sportam.

0

Pirkumu grozs